XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 29/11/2023

ĐB 531531
Nhất 76555
Nhì 35061
Ba 88869 94860
18783 00260 45500 39917
06910 51057 39102
Năm 5968
Sáu 4003 5892 0070
Bảy 178
Tám 65
Đầu
0 00, 02, 03
1 17, 10
2
3 31
4
5 55, 57
6 61, 69, 60, 60, 68, 65
7 70, 78
8 83
9 92
Đuôi
0 60, 60, 00, 10, 70
1 31, 61
2 02, 92
3 83, 03
4
5 55, 65
6
7 17, 57
8 68, 78
9 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 22/11/2023

ĐB 107700
Nhất 10681
Nhì 30522
Ba 57308 67141
32311 37940 21347 71857
97900 77309 06614
Năm 4812
Sáu 5310 0424 3016
Bảy 366
Tám 31
Đầu
0 00, 08, 00, 09
1 11, 14, 12, 10, 16
2 22, 24
3 31
4 41, 40, 47
5 57
6 66
7
8 81
9
Đuôi
0 00, 40, 00, 10
1 81, 41, 11, 31
2 22, 12
3
4 14, 24
5
6 16, 66
7 47, 57
8 08
9 09

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 15/11/2023

ĐB 341328
Nhất 33800
Nhì 10456
Ba 20451 58587
71031 49325 41957 64763
19714 77118 48648
Năm 9805
Sáu 6959 3103 4846
Bảy 298
Tám 27
Đầu
0 00, 05, 03
1 14, 18
2 28, 25, 27
3 31
4 48, 46
5 56, 51, 57, 59
6 63
7
8 87
9 98
Đuôi
0 00
1 51, 31
2
3 63, 03
4 14
5 25, 05
6 56, 46
7 87, 57, 27
8 28, 18, 48, 98
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 08/11/2023

ĐB 449099
Nhất 05680
Nhì 56237
Ba 35193 52039
34933 47817 75718 43158
64538 05372 33345
Năm 4789
Sáu 6281 3032 0371
Bảy 672
Tám 34
Đầu
0
1 17, 18
2
3 37, 39, 33, 38, 32, 34
4 45
5 58
6
7 72, 71, 72
8 80, 89, 81
9 99, 93
Đuôi
0 80
1 81, 71
2 72, 32, 72
3 93, 33
4 34
5 45
6
7 37, 17
8 18, 58, 38
9 99, 39, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 01/11/2023

ĐB 713125
Nhất 59251
Nhì 29674
Ba 09982 07470
88682 72502 27546 16702
36831 62989 06517
Năm 8588
Sáu 2976 1706 4388
Bảy 833
Tám 16
Đầu
0 02, 02, 06
1 17, 16
2 25
3 31, 33
4 46
5 51
6
7 74, 70, 76
8 82, 82, 89, 88, 88
9
Đuôi
0 70
1 51, 31
2 82, 82, 02, 02
3 33
4 74
5 25
6 46, 76, 06, 16
7 17
8 88, 88
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 25/10/2023

ĐB 300191
Nhất 23143
Nhì 91041
Ba 79773 40365
24377 68834 61625 62838
67163 56869 49398
Năm 0486
Sáu 6853 0238 7419
Bảy 389
Tám 18
Đầu
0
1 19, 18
2 25
3 34, 38, 38
4 43, 41
5 53
6 65, 63, 69
7 73, 77
8 86, 89
9 91, 98
Đuôi
0
1 91, 41
2
3 43, 73, 63, 53
4 34
5 65, 25
6 86
7 77
8 38, 98, 38, 18
9 69, 19, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 18/10/2023

ĐB 717533
Nhất 39413
Nhì 96631
Ba 53589 64948
92550 01122 72791 39788
68306 56386 44189
Năm 7380
Sáu 4415 9447 2636
Bảy 754
Tám 10
Đầu
0 06
1 13, 15, 10
2 22
3 33, 31, 36
4 48, 47
5 50, 54
6
7
8 89, 88, 86, 89, 80
9 91
Đuôi
0 50, 80, 10
1 31, 91
2 22
3 33, 13
4 54
5 15
6 06, 86, 36
7 47
8 48, 88
9 89, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 11/10/2023

ĐB 464744
Nhất 75993
Nhì 82345
Ba 42009 68239
35923 35902 07437 52229
83406 44333 55607
Năm 8465
Sáu 4924 2841 7660
Bảy 248
Tám 69
Đầu
0 09, 02, 06, 07
1
2 23, 29, 24
3 39, 37, 33
4 44, 45, 41, 48
5
6 65, 60, 69
7
8
9 93
Đuôi
0 60
1 41
2 02
3 93, 23, 33
4 44, 24
5 45, 65
6 06
7 37, 07
8 48
9 09, 39, 29, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 04/10/2023

ĐB 462624
Nhất 37926
Nhì 83015
Ba 30960 27956
38263 80228 07119 70090
53860 04016 33320
Năm 6139
Sáu 3578 6292 4910
Bảy 054
Tám 00
Đầu
0 00
1 15, 19, 16, 10
2 24, 26, 28, 20
3 39
4
5 56, 54
6 60, 63, 60
7 78
8
9 90, 92
Đuôi
0 60, 90, 60, 20, 10, 00
1
2 92
3 63
4 24, 54
5 15
6 26, 56, 16
7
8 28, 78
9 19, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 27/09/2023

ĐB 166893
Nhất 71254
Nhì 47619
Ba 18132 36574
56957 65820 63895 01399
63697 37257 50979
Năm 5424
Sáu 1244 6733 8516
Bảy 644
Tám 64
Đầu
0
1 19, 16
2 20, 24
3 32, 33
4 44, 44
5 54, 57, 57
6 64
7 74, 79
8
9 93, 95, 99, 97
Đuôi
0 20
1
2 32
3 93, 33
4 54, 74, 24, 44, 44, 64
5 95
6 16
7 57, 97, 57
8
9 19, 99, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 20/09/2023

ĐB 827568
Nhất 77386
Nhì 98928
Ba 69058 99727
14507 12485 91103 70216
57291 11771 25836
Năm 9086
Sáu 3796 7432 4024
Bảy 274
Tám 62
Đầu
0 07, 03
1 16
2 28, 27, 24
3 36, 32
4
5 58
6 68, 62
7 71, 74
8 86, 85, 86
9 91, 96
Đuôi
0
1 91, 71
2 32, 62
3 03
4 24, 74
5 85
6 86, 16, 36, 86, 96
7 27, 07
8 68, 28, 58
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 13/09/2023

ĐB 079202
Nhất 26825
Nhì 54460
Ba 08874 65583
88829 03930 33412 51828
15840 00578 71049
Năm 0672
Sáu 6335 3847 7244
Bảy 880
Tám 16
Đầu
0 02
1 12, 16
2 25, 29, 28
3 30, 35
4 40, 49, 47, 44
5
6 60
7 74, 78, 72
8 83, 80
9
Đuôi
0 60, 30, 40, 80
1
2 02, 12, 72
3 83
4 74, 44
5 25, 35
6 16
7 47
8 28, 78
9 29, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/09/2023

ĐB 329272
Nhất 53722
Nhì 64404
Ba 02459 20402
95718 63324 19816 85492
86843 12013 66155
Năm 7657
Sáu 1163 7825 0964
Bảy 102
Tám 02
Đầu
0 04, 02, 02, 02
1 18, 16, 13
2 22, 24, 25
3
4 43
5 59, 55, 57
6 63, 64
7 72
8
9 92
Đuôi
0
1
2 72, 22, 02, 92, 02, 02
3 43, 13, 63
4 04, 24, 64
5 55, 25
6 16
7 57
8 18
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 30/08/2023

ĐB 858546
Nhất 45978
Nhì 58669
Ba 44812 44665
04052 55564 27104 25813
29335 40748 80445
Năm 8699
Sáu 8739 8926 9825
Bảy 793
Tám 66
Đầu
0 04
1 12, 13
2 26, 25
3 35, 39
4 46, 48, 45
5 52
6 69, 65, 64, 66
7 78
8
9 99, 93
Đuôi
0
1
2 12, 52
3 13, 93
4 64, 04
5 65, 35, 45, 25
6 46, 26, 66
7
8 78, 48
9 69, 99, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 23/08/2023

ĐB 229524
Nhất 97614
Nhì 50223
Ba 68813 01260
05975 23611 11753 52652
35000 05557 58421
Năm 4915
Sáu 5480 1559 0147
Bảy 793
Tám 86
Đầu
0 00
1 14, 13, 11, 15
2 24, 23, 21
3
4 47
5 53, 52, 57, 59
6 60
7 75
8 80, 86
9 93
Đuôi
0 60, 00, 80
1 11, 21
2 52
3 23, 13, 53, 93
4 24, 14
5 75, 15
6 86
7 57, 47
8
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 16/08/2023

ĐB 481340
Nhất 65052
Nhì 59327
Ba 26554 28626
04302 00160 45832 00093
77299 34141 53512
Năm 1766
Sáu 3614 7096 2778
Bảy 370
Tám 69
Đầu
0 02
1 12, 14
2 27, 26
3 32
4 40, 41
5 52, 54
6 60, 66, 69
7 78, 70
8
9 93, 99, 96
Đuôi
0 40, 60, 70
1 41
2 52, 02, 32, 12
3 93
4 54, 14
5
6 26, 66, 96
7 27
8 78
9 99, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 09/08/2023

ĐB 865487
Nhất 92289
Nhì 48972
Ba 98311 38907
64778 38249 02674 63478
80496 65174 90197
Năm 9192
Sáu 2626 4653 6672
Bảy 621
Tám 99
Đầu
0 07
1 11
2 26, 21
3
4 49
5 53
6
7 72, 78, 74, 78, 74, 72
8 87, 89
9 96, 97, 92, 99
Đuôi
0
1 11, 21
2 72, 92, 72
3 53
4 74, 74
5
6 96, 26
7 87, 07, 97
8 78, 78
9 89, 49, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 02/08/2023

ĐB 896358
Nhất 39653
Nhì 51950
Ba 31450 75835
97537 47003 51057 29032
87014 25818 97097
Năm 2484
Sáu 2110 1246 8020
Bảy 736
Tám 23
Đầu
0 03
1 14, 18, 10
2 20, 23
3 35, 37, 32, 36
4 46
5 58, 53, 50, 50, 57
6
7
8 84
9 97
Đuôi
0 50, 50, 10, 20
1
2 32
3 53, 03, 23
4 14, 84
5 35
6 46, 36
7 37, 57, 97
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/07/2023

ĐB 416255
Nhất 31748
Nhì 34688
Ba 74806 23309
64430 04211 39578 06453
37896 86940 93784
Năm 8969
Sáu 2049 1062 4092
Bảy 748
Tám 85
Đầu
0 06, 09
1 11
2
3 30
4 48, 40, 49, 48
5 55, 53
6 69, 62
7 78
8 88, 84, 85
9 96, 92
Đuôi
0 30, 40
1 11
2 62, 92
3 53
4 84
5 55, 85
6 06, 96
7
8 48, 88, 78, 48
9 09, 69, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/07/2023

ĐB 439461
Nhất 32867
Nhì 80378
Ba 10095 02863
43441 22902 68831 60733
42451 00811 35223
Năm 0792
Sáu 7219 6236 1048
Bảy 512
Tám 65
Đầu
0 02
1 11, 19, 12
2 23
3 31, 33, 36
4 41, 48
5 51
6 61, 67, 63, 65
7 78
8
9 95, 92
Đuôi
0
1 61, 41, 31, 51, 11
2 02, 92, 12
3 63, 33, 23
4
5 95, 65
6 36
7 67
8 78, 48
9 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/07/2023

ĐB 384394
Nhất 72357
Nhì 23221
Ba 83530 00007
18080 71361 98965 06932
92434 86680 96764
Năm 4547
Sáu 4020 9859 5540
Bảy 014
Tám 01
Đầu
0 07, 01
1 14
2 21, 20
3 30, 32, 34
4 47, 40
5 57, 59
6 61, 65, 64
7
8 80, 80
9 94
Đuôi
0 30, 80, 80, 20, 40
1 21, 61, 01
2 32
3
4 94, 34, 64, 14
5 65
6
7 57, 07, 47
8
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 05/07/2023

ĐB 695133
Nhất 95530
Nhì 67360
Ba 99069 74460
03165 32032 93868 59538
57781 42879 34923
Năm 4897
Sáu 9926 3704 3165
Bảy 808
Tám 63
Đầu
0 04, 08
1
2 23, 26
3 33, 30, 32, 38
4
5
6 60, 69, 60, 65, 68, 65, 63
7 79
8 81
9 97
Đuôi
0 30, 60, 60
1 81
2 32
3 33, 23, 63
4 04
5 65, 65
6 26
7 97
8 68, 38, 08
9 69, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 28/06/2023

ĐB 429745
Nhất 38304
Nhì 45068
Ba 59130 45444
56939 20881 35416 37398
30109 35564 14422
Năm 6797
Sáu 7008 3230 5423
Bảy 569
Tám 31
Đầu
0 04, 09, 08
1 16
2 22, 23
3 30, 39, 30, 31
4 45, 44
5
6 68, 64, 69
7
8 81
9 98, 97
Đuôi
0 30, 30
1 81, 31
2 22
3 23
4 04, 44, 64
5 45
6 16
7 97
8 68, 98, 08
9 39, 09, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 21/06/2023

ĐB 454795
Nhất 14272
Nhì 19789
Ba 54872 55552
70958 72554 26353 36225
40734 29371 04133
Năm 9037
Sáu 9893 3165 8997
Bảy 469
Tám 92
Đầu
0
1
2 25
3 34, 33, 37
4
5 52, 58, 54, 53
6 65, 69
7 72, 72, 71
8 89
9 95, 93, 97, 92
Đuôi
0
1 71
2 72, 72, 52, 92
3 53, 33, 93
4 54, 34
5 95, 25, 65
6
7 37, 97
8 58
9 89, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 14/06/2023

ĐB 608509
Nhất 99641
Nhì 59219
Ba 29058 71350
16302 43101 05173 56981
12443 12853 44723
Năm 3360
Sáu 1104 3249 3063
Bảy 977
Tám 86
Đầu
0 09, 02, 01, 04
1 19
2 23
3
4 41, 43, 49
5 58, 50, 53
6 60, 63
7 73, 77
8 81, 86
9
Đuôi
0 50, 60
1 41, 01, 81
2 02
3 73, 43, 53, 23, 63
4 04
5
6 86
7 77
8 58
9 09, 19, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 07/06/2023

ĐB 283959
Nhất 53753
Nhì 68864
Ba 12717 46602
22282 88740 26648 29306
44686 21503 55988
Năm 7793
Sáu 7471 0118 6701
Bảy 933
Tám 56
Đầu
0 02, 06, 03, 01
1 17, 18
2
3 33
4 40, 48
5 59, 53, 56
6 64
7 71
8 82, 86, 88
9 93
Đuôi
0 40
1 71, 01
2 02, 82
3 53, 03, 93, 33
4 64
5
6 06, 86, 56
7 17
8 48, 88, 18
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 31/05/2023

ĐB 839121
Nhất 25367
Nhì 99058
Ba 49510 39535
02979 06496 02309 29585
36834 83878 78623
Năm 2187
Sáu 3044 6803 4086
Bảy 651
Tám 91
Đầu
0 09, 03
1 10
2 21, 23
3 35, 34
4 44
5 58, 51
6 67
7 79, 78
8 85, 87, 86
9 96, 91
Đuôi
0 10
1 21, 51, 91
2
3 23, 03
4 34, 44
5 35, 85
6 96, 86
7 67, 87
8 58, 78
9 79, 09

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 24/05/2023

ĐB 004582
Nhất 74053
Nhì 60997
Ba 57269 85192
88029 28858 91353 92090
39292 81742 05712
Năm 1865
Sáu 5143 8775 6125
Bảy 998
Tám 15
Đầu
0
1 12, 15
2 29, 25
3
4 42, 43
5 53, 58, 53
6 69, 65
7 75
8 82
9 97, 92, 90, 92, 98
Đuôi
0 90
1
2 82, 92, 92, 42, 12
3 53, 53, 43
4
5 65, 75, 25, 15
6
7 97
8 58, 98
9 69, 29

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 17/05/2023

ĐB 199323
Nhất 78805
Nhì 99979
Ba 07952 97585
87824 53912 44425 77022
52341 00376 81289
Năm 9342
Sáu 8719 4563 3888
Bảy 251
Tám 21
Đầu
0 05
1 12, 19
2 23, 24, 25, 22, 21
3
4 41, 42
5 52, 51
6 63
7 79, 76
8 85, 89, 88
9
Đuôi
0
1 41, 51, 21
2 52, 12, 22, 42
3 23, 63
4 24
5 05, 85, 25
6 76
7
8 88
9 79, 89, 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 10/05/2023

ĐB 383219
Nhất 23768
Nhì 69168
Ba 71183 54497
85622 93560 58810 17744
20087 03472 30674
Năm 7611
Sáu 7340 4538 9469
Bảy 290
Tám 44
Đầu
0
1 19, 10, 11
2 22
3 38
4 44, 40, 44
5
6 68, 68, 60, 69
7 72, 74
8 83, 87
9 97, 90
Đuôi
0 60, 10, 40, 90
1 11
2 22, 72
3 83
4 44, 74, 44
5
6
7 97, 87
8 68, 68, 38
9 19, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 03/05/2023

ĐB 803670
Nhất 43375
Nhì 80566
Ba 85496 17439
07490 84765 48066 63918
02173 56328 35627
Năm 2942
Sáu 2399 3113 7705
Bảy 144
Tám 00
Đầu
0 05, 00
1 18, 13
2 28, 27
3 39
4 42, 44
5
6 66, 65, 66
7 70, 75, 73
8
9 96, 90, 99
Đuôi
0 70, 90, 00
1
2 42
3 73, 13
4 44
5 75, 65, 05
6 66, 96, 66
7 27
8 18, 28
9 39, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/04/2023

ĐB 173140
Nhất 27166
Nhì 46628
Ba 38607 47940
57459 51139 43392 20024
09048 20707 14189
Năm 7609
Sáu 9805 9518 3339
Bảy 123
Tám 79
Đầu
0 07, 07, 09, 05
1 18
2 28, 24, 23
3 39, 39
4 40, 40, 48
5 59
6 66
7 79
8 89
9 92
Đuôi
0 40, 40
1
2 92
3 23
4 24
5 05
6 66
7 07, 07
8 28, 48, 18
9 59, 39, 89, 09, 39, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/04/2023

ĐB 648615
Nhất 43819
Nhì 81798
Ba 92772 37226
25383 61773 28908 59736
74977 58088 08628
Năm 2942
Sáu 1354 6345 1549
Bảy 531
Tám 44
Đầu
0 08
1 15, 19
2 26, 28
3 36, 31
4 42, 45, 49, 44
5 54
6
7 72, 73, 77
8 83, 88
9 98
Đuôi
0
1 31
2 72, 42
3 83, 73
4 54, 44
5 15, 45
6 26, 36
7 77
8 98, 08, 88, 28
9 19, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/04/2023

ĐB 693423
Nhất 67297
Nhì 55089
Ba 85655 71140
32823 46283 92457 74191
02757 36725 26355
Năm 6874
Sáu 4924 7575 3437
Bảy 826
Tám 77
Đầu
0
1
2 23, 23, 25, 24, 26
3 37
4 40
5 55, 57, 57, 55
6
7 74, 75, 77
8 89, 83
9 97, 91
Đuôi
0 40
1 91
2
3 23, 23, 83
4 74, 24
5 55, 25, 55, 75
6 26
7 97, 57, 57, 37, 77
8
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 05/04/2023

ĐB 840202
Nhất 99056
Nhì 57689
Ba 66294 13685
15918 74740 57795 05206
19905 85627 86880
Năm 1828
Sáu 6080 6654 1875
Bảy 132
Tám 73
Đầu
0 02, 06, 05
1 18
2 27, 28
3 32
4 40
5 56, 54
6
7 75, 73
8 89, 85, 80, 80
9 94, 95
Đuôi
0 40, 80, 80
1
2 02, 32
3 73
4 94, 54
5 85, 95, 05, 75
6 56, 06
7 27
8 18, 28
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 29/03/2023

ĐB 496694
Nhất 72092
Nhì 08622
Ba 04003 99122
00668 66990 36948 38646
58570 04407 97637
Năm 5126
Sáu 2915 9757 0435
Bảy 803
Tám 83
Đầu
0 03, 07, 03
1 15
2 22, 22, 26
3 37, 35
4 48, 46
5 57
6 68
7 70
8 83
9 94, 92, 90
Đuôi
0 90, 70
1
2 92, 22, 22
3 03, 03, 83
4 94
5 15, 35
6 46, 26
7 07, 37, 57
8 68, 48
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 22/03/2023

ĐB 113420
Nhất 19261
Nhì 99101
Ba 77412 14337
13098 48817 38637 03096
99991 03673 18861
Năm 4213
Sáu 9857 4322 4014
Bảy 023
Tám 93
Đầu
0 01
1 12, 17, 13, 14
2 20, 22, 23
3 37, 37
4
5 57
6 61, 61
7 73
8
9 98, 96, 91, 93
Đuôi
0 20
1 61, 01, 91, 61
2 12, 22
3 73, 13, 23, 93
4 14
5
6 96
7 37, 17, 37, 57
8 98
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 15/03/2023

ĐB 916741
Nhất 26156
Nhì 92186
Ba 74935 44651
77007 51519 79566 53033
86070 14520 60990
Năm 9432
Sáu 7316 2508 9036
Bảy 216
Tám 60
Đầu
0 07, 08
1 19, 16, 16
2 20
3 35, 33, 32, 36
4 41
5 56, 51
6 66, 60
7 70
8 86
9 90
Đuôi
0 70, 20, 90, 60
1 41, 51
2 32
3 33
4
5 35
6 56, 86, 66, 16, 36, 16
7 07
8 08
9 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 08/03/2023

ĐB 286126
Nhất 73595
Nhì 80310
Ba 84935 09304
74527 10867 43170 79005
66974 50972 57308
Năm 8188
Sáu 4059 0478 7228
Bảy 687
Tám 89
Đầu
0 04, 05, 08
1 10
2 26, 27, 28
3 35
4
5 59
6 67
7 70, 74, 72, 78
8 88, 87, 89
9 95
Đuôi
0 10, 70
1
2 72
3
4 04, 74
5 95, 35, 05
6 26
7 27, 67, 87
8 08, 88, 78, 28
9 59, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 01/03/2023

ĐB 169898
Nhất 32468
Nhì 69451
Ba 22044 42794
81004 29410 38497 64170
69639 60030 21370
Năm 7286
Sáu 9093 9981 6668
Bảy 981
Tám 52
Đầu
0 04
1 10
2
3 39, 30
4 44
5 51, 52
6 68, 68
7 70, 70
8 86, 81, 81
9 98, 94, 97, 93
Đuôi
0 10, 70, 30, 70
1 51, 81, 81
2 52
3 93
4 44, 94, 04
5
6 86
7 97
8 98, 68, 68
9 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 22/02/2023

ĐB 770121
Nhất 95039
Nhì 51928
Ba 55263 81493
31769 82518 08217 32496
00894 76023 83340
Năm 9743
Sáu 8108 8183 0642
Bảy 513
Tám 39
Đầu
0 08
1 18, 17, 13
2 21, 28, 23
3 39, 39
4 40, 43, 42
5
6 63, 69
7
8 83
9 93, 96, 94
Đuôi
0 40
1 21
2 42
3 63, 93, 23, 43, 83, 13
4 94
5
6 96
7 17
8 28, 18, 08
9 39, 69, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 15/02/2023

ĐB 511318
Nhất 48089
Nhì 47339
Ba 72158 25375
01735 87839 99104 32032
01676 47141 17675
Năm 6921
Sáu 9983 0824 6815
Bảy 912
Tám 48
Đầu
0 04
1 18, 15, 12
2 21, 24
3 39, 35, 39, 32
4 41, 48
5 58
6
7 75, 76, 75
8 89, 83
9
Đuôi
0
1 41, 21
2 32, 12
3 83
4 04, 24
5 75, 35, 75, 15
6 76
7
8 18, 58, 48
9 89, 39, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 08/02/2023

ĐB 063393
Nhất 88857
Nhì 83000
Ba 23123 65627
79259 63986 83738 18635
11651 14934 06378
Năm 7512
Sáu 8526 9321 6948
Bảy 842
Tám 54
Đầu
0 00
1 12
2 23, 27, 26, 21
3 38, 35, 34
4 48, 42
5 57, 59, 51, 54
6
7 78
8 86
9 93
Đuôi
0 00
1 51, 21
2 12, 42
3 93, 23
4 34, 54
5 35
6 86, 26
7 57, 27
8 38, 78, 48
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 01/02/2023

ĐB 595292
Nhất 47194
Nhì 62246
Ba 79032 94805
67369 58420 12603 23380
57167 72311 73567
Năm 0504
Sáu 2697 9288 4085
Bảy 477
Tám 05
Đầu
0 05, 03, 04, 05
1 11
2 20
3 32
4 46
5
6 69, 67, 67
7 77
8 80, 88, 85
9 92, 94, 97
Đuôi
0 20, 80
1 11
2 92, 32
3 03
4 94, 04
5 05, 85, 05
6 46
7 67, 67, 97, 77
8 88
9 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 25/01/2023

ĐB 120705
Nhất 34133
Nhì 08556
Ba 02128 74044
84148 44889 97865 88594
90580 35179 59203
Năm 2772
Sáu 3743 6840 4417
Bảy 739
Tám 74
Đầu
0 05, 03
1 17
2 28
3 33, 39
4 44, 48, 43, 40
5 56
6 65
7 79, 72, 74
8 89, 80
9 94
Đuôi
0 80, 40
1
2 72
3 33, 03, 43
4 44, 94, 74
5 05, 65
6 56
7 17
8 28, 48
9 89, 79, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 18/01/2023

ĐB 003168
Nhất 03394
Nhì 80851
Ba 04115 43628
27150 67563 29511 44994
99874 48634 67910
Năm 9421
Sáu 1676 9043 4465
Bảy 783
Tám 51
Đầu
0
1 15, 11, 10
2 28, 21
3 34
4 43
5 51, 50, 51
6 68, 63, 65
7 74, 76
8 83
9 94, 94
Đuôi
0 50, 10
1 51, 11, 21, 51
2
3 63, 43, 83
4 94, 94, 74, 34
5 15, 65
6 76
7
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 11/01/2023

ĐB 761195
Nhất 60167
Nhì 77006
Ba 78423 92282
34404 28623 57654 86322
85751 38103 06552
Năm 1758
Sáu 1039 4733 4589
Bảy 645
Tám 22
Đầu
0 06, 04, 03
1
2 23, 23, 22, 22
3 39, 33
4 45
5 54, 51, 52, 58
6 67
7
8 82, 89
9 95
Đuôi
0
1 51
2 82, 22, 52, 22
3 23, 23, 03, 33
4 04, 54
5 95, 45
6 06
7 67
8 58
9 39, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 04/01/2023

ĐB 713865
Nhất 10720
Nhì 32948
Ba 10940 17892
54772 89449 49877 68263
28593 34553 96610
Năm 7258
Sáu 5552 9845 9505
Bảy 910
Tám 89
Đầu
0 05
1 10, 10
2 20
3
4 48, 40, 49, 45
5 53, 58, 52
6 65, 63
7 72, 77
8 89
9 92, 93
Đuôi
0 20, 40, 10, 10
1
2 92, 72, 52
3 63, 93, 53
4
5 65, 45, 05
6
7 77
8 48, 58
9 49, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 28/12/2022

ĐB 830388
Nhất 15182
Nhì 22025
Ba 16822 56493
50721 10794 51947 90106
76057 00739 82260
Năm 1548
Sáu 9900 9347 6534
Bảy 463
Tám 52
Đầu
0 06, 00
1
2 25, 22, 21
3 39, 34
4 47, 48, 47
5 57, 52
6 60, 63
7
8 88, 82
9 93, 94
Đuôi
0 60, 00
1 21
2 82, 22, 52
3 93, 63
4 94, 34
5 25
6 06
7 47, 57, 47
8 88, 48
9 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 21/12/2022

ĐB 389352
Nhất 83782
Nhì 74562
Ba 75464 38705
98405 43198 50263 60619
86881 06500 47133
Năm 1421
Sáu 1387 6890 2803
Bảy 119
Tám 28
Đầu
0 05, 05, 00, 03
1 19, 19
2 21, 28
3 33
4
5 52
6 62, 64, 63
7
8 82, 81, 87
9 98, 90
Đuôi
0 00, 90
1 81, 21
2 52, 82, 62
3 63, 33, 03
4 64
5 05, 05
6
7 87
8 98, 28
9 19, 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 14/12/2022

ĐB 776985
Nhất 81343
Nhì 99629
Ba 58028 07835
44372 89734 92196 29996
51465 31917 03491
Năm 2833
Sáu 1948 7838 9112
Bảy 694
Tám 86
Đầu
0
1 17, 12
2 29, 28
3 35, 34, 33, 38
4 43, 48
5
6 65
7 72
8 85, 86
9 96, 96, 91, 94
Đuôi
0
1 91
2 72, 12
3 43, 33
4 34, 94
5 85, 35, 65
6 96, 96, 86
7 17
8 28, 48, 38
9 29

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 07/12/2022

ĐB 583791
Nhất 82600
Nhì 34164
Ba 89474 57633
42721 63060 59172 72832
68084 39652 61375
Năm 9124
Sáu 1291 5962 7628
Bảy 545
Tám 96
Đầu
0 00
1
2 21, 24, 28
3 33, 32
4 45
5 52
6 64, 60, 62
7 74, 72, 75
8 84
9 91, 91, 96
Đuôi
0 00, 60
1 91, 21, 91
2 72, 32, 52, 62
3 33
4 64, 74, 84, 24
5 75, 45
6 96
7
8 28
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 30/11/2022

ĐB 787744
Nhất 01489
Nhì 35666
Ba 20573 26070
12525 74858 94156 24667
43625 28907 63207
Năm 4899
Sáu 6602 3696 8043
Bảy 278
Tám 29
Đầu
0 07, 07, 02
1
2 25, 25, 29
3
4 44, 43
5 58, 56
6 66, 67
7 73, 70, 78
8 89
9 99, 96
Đuôi
0 70
1
2 02
3 73, 43
4 44
5 25, 25
6 66, 56, 96
7 67, 07, 07
8 58, 78
9 89, 99, 29

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 23/11/2022

ĐB 004645
Nhất 49723
Nhì 38955
Ba 58600 00734
11920 33137 23724 80712
67506 53162 44280
Năm 7939
Sáu 8524 8183 0702
Bảy 036
Tám 95
Đầu
0 00, 06, 02
1 12
2 23, 20, 24, 24
3 34, 37, 39, 36
4 45
5 55
6 62
7
8 80, 83
9 95
Đuôi
0 00, 20, 80
1
2 12, 62, 02
3 23, 83
4 34, 24, 24
5 45, 55, 95
6 06, 36
7 37
8
9 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 16/11/2022

ĐB 289076
Nhất 69778
Nhì 20708
Ba 70703 53211
65784 86876 77737 70501
41637 12234 73935
Năm 5463
Sáu 7741 4693 8140
Bảy 394
Tám 01
Đầu
0 08, 03, 01, 01
1 11
2
3 37, 37, 34, 35
4 41, 40
5
6 63
7 76, 78, 76
8 84
9 93, 94
Đuôi
0 40
1 11, 01, 41, 01
2
3 03, 63, 93
4 84, 34, 94
5 35
6 76, 76
7 37, 37
8 78, 08
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 09/11/2022

ĐB 676454
Nhất 61231
Nhì 52476
Ba 74943 87889
63138 69334 24848 49416
01996 67392 43111
Năm 3002
Sáu 0800 6837 9968
Bảy 160
Tám 17
Đầu
0 02, 00
1 16, 11, 17
2
3 31, 38, 34, 37
4 43, 48
5 54
6 68, 60
7 76
8 89
9 96, 92
Đuôi
0 00, 60
1 31, 11
2 92, 02
3 43
4 54, 34
5
6 76, 16, 96
7 37, 17
8 38, 48, 68
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 02/11/2022

ĐB 695342
Nhất 67432
Nhì 41512
Ba 78891 54077
87216 31029 47376 42699
28921 73554 06046
Năm 7397
Sáu 6202 5062 1581
Bảy 737
Tám 82
Đầu
0 02
1 12, 16
2 29, 21
3 32, 37
4 42, 46
5 54
6 62
7 77, 76
8 81, 82
9 91, 99, 97
Đuôi
0
1 91, 21, 81
2 42, 32, 12, 02, 62, 82
3
4 54
5
6 16, 76, 46
7 77, 97, 37
8
9 29, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/10/2022

ĐB 443482
Nhất 50922
Nhì 74157
Ba 52452 63745
37878 95865 57102 80043
93125 45742 02580
Năm 2805
Sáu 4167 1235 9351
Bảy 336
Tám 52
Đầu
0 02, 05
1
2 22, 25
3 35, 36
4 45, 43, 42
5 57, 52, 51, 52
6 65, 67
7 78
8 82, 80
9
Đuôi
0 80
1 51
2 82, 22, 52, 02, 42, 52
3 43
4
5 45, 65, 25, 05, 35
6 36
7 57, 67
8 78
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/10/2022

ĐB 919634
Nhất 34073
Nhì 29928
Ba 89683 03999
58111 89084 57143 43922
87817 73856 72951
Năm 5865
Sáu 5839 8785 5936
Bảy 955
Tám 95
Đầu
0
1 11, 17
2 28, 22
3 34, 39, 36
4 43
5 56, 51, 55
6 65
7 73
8 83, 84, 85
9 99, 95
Đuôi
0
1 11, 51
2 22
3 73, 83, 43
4 34, 84
5 65, 85, 55, 95
6 56, 36
7 17
8 28
9 99, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/10/2022

ĐB 779205
Nhất 10242
Nhì 61836
Ba 96038 06913
84068 84776 60413 81765
07549 02395 13601
Năm 1238
Sáu 4704 5221 1441
Bảy 969
Tám 07
Đầu
0 05, 01, 04, 07
1 13, 13
2 21
3 36, 38, 38
4 42, 49, 41
5
6 68, 65, 69
7 76
8
9 95
Đuôi
0
1 01, 21, 41
2 42
3 13, 13
4 04
5 05, 65, 95
6 36, 76
7 07
8 38, 68, 38
9 49, 69

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày là như thế nào?

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Sóc Trăng. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải.

Tóm lại, Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Sóc Trăng 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như:

Biết được con số nào may mắn

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược.

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày?

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây:

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới.
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể.

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn.

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần.
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số.

Xem Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSST 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé:

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSST 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây:

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất.
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài.

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.