XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 17/07/2024

ĐB 416031
Nhất 65460
Nhì 48839
Ba 67488 99505
34515 50843 21277 62823
66812 23095 98477
Năm 9221
Sáu 9912 3216 9654
Bảy 961
Tám 04
Đầu
0 05, 04
1 15, 12, 12, 16
2 23, 21
3 31, 39
4 43
5 54
6 60, 61
7 77, 77
8 88
9 95
Đuôi
0 60
1 31, 21, 61
2 12, 12
3 43, 23
4 54, 04
5 05, 15, 95
6 16
7 77, 77
8 88
9 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 10/07/2024

ĐB 487210
Nhất 67977
Nhì 23198
Ba 90414 56987
76343 50840 89214 92419
60422 83684 91228
Năm 0898
Sáu 4582 3641 4523
Bảy 759
Tám 87
Đầu
0
1 10, 14, 14, 19
2 22, 28, 23
3
4 43, 40, 41
5 59
6
7 77
8 87, 84, 82, 87
9 98, 98
Đuôi
0 10, 40
1 41
2 22, 82
3 43, 23
4 14, 14, 84
5
6
7 77, 87, 87
8 98, 28, 98
9 19, 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 03/07/2024

ĐB 790463
Nhất 58244
Nhì 25184
Ba 38558 47182
51579 77033 05560 97480
13438 43401 85011
Năm 4459
Sáu 0167 6937 5050
Bảy 232
Tám 37
Đầu
0 01
1 11
2
3 33, 38, 37, 32, 37
4 44
5 58, 59, 50
6 63, 60, 67
7 79
8 84, 82, 80
9
Đuôi
0 60, 80, 50
1 01, 11
2 82, 32
3 63, 33
4 44, 84
5
6
7 67, 37, 37
8 58, 38
9 79, 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/06/2024

ĐB 729950
Nhất 93771
Nhì 84960
Ba 91254 85022
63426 54149 96351 33036
09793 59710 05972
Năm 1714
Sáu 4489 9110 8688
Bảy 682
Tám 66
Đầu
0
1 10, 14, 10
2 22, 26
3 36
4 49
5 50, 54, 51
6 60, 66
7 71, 72
8 89, 88, 82
9 93
Đuôi
0 50, 60, 10, 10
1 71, 51
2 22, 72, 82
3 93
4 54, 14
5
6 26, 36, 66
7
8 88
9 49, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/06/2024

ĐB 549422
Nhất 78732
Nhì 82405
Ba 47679 79791
24767 33877 27790 68227
22041 38477 64770
Năm 4375
Sáu 0186 4207 9089
Bảy 514
Tám 92
Đầu
0 05, 07
1 14
2 22, 27
3 32
4 41
5
6 67
7 79, 77, 77, 70, 75
8 86, 89
9 91, 90, 92
Đuôi
0 90, 70
1 91, 41
2 22, 32, 92
3
4 14
5 05, 75
6 86
7 67, 77, 27, 77, 07
8
9 79, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/06/2024

ĐB 292199
Nhất 68269
Nhì 07297
Ba 48447 43406
23941 31689 53775 71899
05445 13496 23754
Năm 9039
Sáu 2372 0445 2601
Bảy 128
Tám 28
Đầu
0 06, 01
1
2 28, 28
3 39
4 47, 41, 45, 45
5 54
6 69
7 75, 72
8 89
9 99, 97, 99, 96
Đuôi
0
1 41, 01
2 72
3
4 54
5 75, 45, 45
6 06, 96
7 97, 47
8 28, 28
9 99, 69, 89, 99, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 05/06/2024

ĐB 415774
Nhất 42259
Nhì 22842
Ba 59363 15241
45444 84973 81606 77819
04396 87885 52139
Năm 1344
Sáu 4896 8792 6640
Bảy 891
Tám 53
Đầu
0 06
1 19
2
3 39
4 42, 41, 44, 44, 40
5 59, 53
6 63
7 74, 73
8 85
9 96, 96, 92, 91
Đuôi
0 40
1 41, 91
2 42, 92
3 63, 73, 53
4 74, 44, 44
5 85
6 06, 96, 96
7
8
9 59, 19, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 29/05/2024

ĐB 854302
Nhất 68739
Nhì 54037
Ba 43205 20585
56802 69606 73753 02719
26303 60102 55743
Năm 8247
Sáu 1502 2994 9436
Bảy 417
Tám 99
Đầu
0 02, 05, 02, 06, 03, 02, 02
1 19, 17
2
3 39, 37, 36
4 43, 47
5 53
6
7
8 85
9 94, 99
Đuôi
0
1
2 02, 02, 02, 02
3 53, 03, 43
4 94
5 05, 85
6 06, 36
7 37, 47, 17
8
9 39, 19, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 22/05/2024

ĐB 825835
Nhất 27653
Nhì 10511
Ba 57121 10501
66298 17129 16434 89239
85708 98919 65081
Năm 7191
Sáu 0399 6400 0213
Bảy 167
Tám 75
Đầu
0 01, 08, 00
1 11, 19, 13
2 21, 29
3 35, 34, 39
4
5 53
6 67
7 75
8 81
9 98, 91, 99
Đuôi
0 00
1 11, 21, 01, 81, 91
2
3 53, 13
4 34
5 35, 75
6
7 67
8 98, 08
9 29, 39, 19, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 15/05/2024

ĐB 516741
Nhất 81864
Nhì 18263
Ba 38333 43037
02984 06723 08026 09139
40970 28441 01610
Năm 2049
Sáu 1753 0495 8195
Bảy 357
Tám 72
Đầu
0
1 10
2 23, 26
3 33, 37, 39
4 41, 41, 49
5 53, 57
6 64, 63
7 70, 72
8 84
9 95, 95
Đuôi
0 70, 10
1 41, 41
2 72
3 63, 33, 23, 53
4 64, 84
5 95, 95
6 26
7 37, 57
8
9 39, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 08/05/2024

ĐB 874204
Nhất 39971
Nhì 05167
Ba 13908 77693
12999 12891 69195 62446
89512 39481 98082
Năm 3676
Sáu 8085 1575 1081
Bảy 177
Tám 84
Đầu
0 04, 08
1 12
2
3
4 46
5
6 67
7 71, 76, 75, 77
8 81, 82, 85, 81, 84
9 93, 99, 91, 95
Đuôi
0
1 71, 91, 81, 81
2 12, 82
3 93
4 04, 84
5 95, 85, 75
6 46, 76
7 67, 77
8 08
9 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 01/05/2024

ĐB 393889
Nhất 10271
Nhì 11702
Ba 32101 50340
70661 33297 69956 54531
94119 70890 94493
Năm 1976
Sáu 1539 8403 9576
Bảy 125
Tám 90
Đầu
0 02, 01, 03
1 19
2 25
3 31, 39
4 40
5 56
6 61
7 71, 76, 76
8 89
9 97, 90, 93, 90
Đuôi
0 40, 90, 90
1 71, 01, 61, 31
2 02
3 93, 03
4
5 25
6 56, 76, 76
7 97
8
9 89, 19, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 24/04/2024

ĐB 686889
Nhất 99805
Nhì 80583
Ba 27992 41004
01609 38107 77768 28461
27585 95275 49728
Năm 4371
Sáu 0979 5587 4688
Bảy 889
Tám 06
Đầu
0 05, 04, 09, 07, 06
1
2 28
3
4
5
6 68, 61
7 75, 71, 79
8 89, 83, 85, 87, 88, 89
9 92
Đuôi
0
1 61, 71
2 92
3 83
4 04
5 05, 85, 75
6 06
7 07, 87
8 68, 28, 88
9 89, 09, 79, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 17/04/2024

ĐB 074764
Nhất 41388
Nhì 25938
Ba 31047 13061
16374 00215 41541 57610
60921 27993 51714
Năm 9943
Sáu 6566 3205 3147
Bảy 132
Tám 89
Đầu
0 05
1 15, 10, 14
2 21
3 38, 32
4 47, 41, 43, 47
5
6 64, 61, 66
7 74
8 88, 89
9 93
Đuôi
0 10
1 61, 41, 21
2 32
3 93, 43
4 64, 74, 14
5 15, 05
6 66
7 47, 47
8 88, 38
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 10/04/2024

ĐB 940716
Nhất 74107
Nhì 92252
Ba 73778 60988
25237 50956 04332 64243
87093 24999 53108
Năm 8843
Sáu 1589 9819 2705
Bảy 048
Tám 75
Đầu
0 07, 08, 05
1 16, 19
2
3 37, 32
4 43, 43, 48
5 52, 56
6
7 78, 75
8 88, 89
9 93, 99
Đuôi
0
1
2 52, 32
3 43, 93, 43
4
5 05, 75
6 16, 56
7 07, 37
8 78, 88, 08, 48
9 99, 89, 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 03/04/2024

ĐB 029677
Nhất 59881
Nhì 43289
Ba 90390 53116
84125 59536 49268 42936
83913 06570 98998
Năm 6797
Sáu 3550 5050 4603
Bảy 766
Tám 52
Đầu
0 03
1 16, 13
2 25
3 36, 36
4
5 50, 50, 52
6 68, 66
7 77, 70
8 81, 89
9 90, 98, 97
Đuôi
0 90, 70, 50, 50
1 81
2 52
3 13, 03
4
5 25
6 16, 36, 36, 66
7 77, 97
8 68, 98
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 27/03/2024

ĐB 545740
Nhất 61061
Nhì 50682
Ba 38944 33037
60111 63825 67113 30597
88437 20903 17635
Năm 8183
Sáu 0398 4933 6721
Bảy 440
Tám 52
Đầu
0 03
1 11, 13
2 25, 21
3 37, 37, 35, 33
4 40, 44, 40
5 52
6 61
7
8 82, 83
9 97, 98
Đuôi
0 40, 40
1 61, 11, 21
2 82, 52
3 13, 03, 83, 33
4 44
5 25, 35
6
7 37, 97, 37
8 98
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 20/03/2024

ĐB 119537
Nhất 80497
Nhì 55439
Ba 75316 79046
38147 94160 62009 83279
86774 62781 90468
Năm 6386
Sáu 4833 9536 7022
Bảy 933
Tám 19
Đầu
0 09
1 16, 19
2 22
3 37, 39, 33, 36, 33
4 46, 47
5
6 60, 68
7 79, 74
8 81, 86
9 97
Đuôi
0 60
1 81
2 22
3 33, 33
4 74
5
6 16, 46, 86, 36
7 37, 97, 47
8 68
9 39, 09, 79, 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 13/03/2024

ĐB 909943
Nhất 16672
Nhì 78980
Ba 53428 50400
92567 99866 92914 29388
02908 58457 15761
Năm 0674
Sáu 0704 7297 7594
Bảy 336
Tám 71
Đầu
0 00, 08, 04
1 14
2 28
3 36
4 43
5 57
6 67, 66, 61
7 72, 74, 71
8 80, 88
9 97, 94
Đuôi
0 80, 00
1 61, 71
2 72
3 43
4 14, 74, 04, 94
5
6 66, 36
7 67, 57, 97
8 28, 88, 08
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/03/2024

ĐB 710412
Nhất 01512
Nhì 42741
Ba 42506 87530
10289 48604 21959 18769
57228 38553 16179
Năm 4167
Sáu 3446 4378 7571
Bảy 974
Tám 19
Đầu
0 06, 04
1 12, 12, 19
2 28
3 30
4 41, 46
5 59, 53
6 69, 67
7 79, 78, 71, 74
8 89
9
Đuôi
0 30
1 41, 71
2 12, 12
3 53
4 04, 74
5
6 06, 46
7 67
8 28, 78
9 89, 59, 69, 79, 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 28/02/2024

ĐB 350292
Nhất 18707
Nhì 49765
Ba 58778 68153
54031 96249 79234 66795
06616 10440 43842
Năm 0666
Sáu 9835 8722 8208
Bảy 370
Tám 24
Đầu
0 07, 08
1 16
2 22, 24
3 31, 34, 35
4 49, 40, 42
5 53
6 65, 66
7 78, 70
8
9 92, 95
Đuôi
0 40, 70
1 31
2 92, 42, 22
3 53
4 34, 24
5 65, 95, 35
6 16, 66
7 07
8 78, 08
9 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 21/02/2024

ĐB 425740
Nhất 09717
Nhì 39817
Ba 65328 25988
53613 96181 25861 23858
11131 39076 52920
Năm 1870
Sáu 5616 0448 1925
Bảy 120
Tám 93
Đầu
0
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93
Đuôi
0 40, 20, 70, 20
1 81, 61, 31
2
3 13, 93
4
5 25
6 76, 16
7 17, 17
8 28, 88, 58, 48
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 14/02/2024

ĐB 981141
Nhất 08226
Nhì 54961
Ba 50037 22652
05968 23324 01261 45513
90511 01711 43711
Năm 7384
Sáu 2577 6018 3090
Bảy 169
Tám 79
Đầu
0
1 13, 11, 11, 11, 18
2 26, 24
3 37
4 41
5 52
6 61, 68, 61, 69
7 77, 79
8 84
9 90
Đuôi
0 90
1 41, 61, 61, 11, 11, 11
2 52
3 13
4 24, 84
5
6 26
7 37, 77
8 68, 18
9 69, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 07/02/2024

ĐB 090196
Nhất 74862
Nhì 57138
Ba 21692 86756
44390 45402 95194 91230
67685 19220 29191
Năm 0866
Sáu 6732 2068 8168
Bảy 310
Tám 25
Đầu
0 02
1 10
2 20, 25
3 38, 30, 32
4
5 56
6 62, 66, 68, 68
7
8 85
9 96, 92, 90, 94, 91
Đuôi
0 90, 30, 20, 10
1 91
2 62, 92, 02, 32
3
4 94
5 85, 25
6 96, 56, 66
7
8 38, 68, 68
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 31/01/2024

ĐB 753990
Nhất 76912
Nhì 03676
Ba 05222 16879
45301 10149 48496 75111
70947 53463 42190
Năm 6414
Sáu 1103 6376 0857
Bảy 273
Tám 72
Đầu
0 01, 03
1 12, 11, 14
2 22
3
4 49, 47
5 57
6 63
7 76, 79, 76, 73, 72
8
9 90, 96, 90
Đuôi
0 90, 90
1 01, 11
2 12, 22, 72
3 63, 03, 73
4 14
5
6 76, 96, 76
7 47, 57
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 24/01/2024

ĐB 414977
Nhất 74217
Nhì 93379
Ba 04702 28048
77380 83819 56467 85775
39891 51387 01304
Năm 6192
Sáu 7017 5641 4752
Bảy 884
Tám 60
Đầu
0 02, 04
1 17, 19, 17
2
3
4 48, 41
5 52
6 67, 60
7 77, 79, 75
8 80, 87, 84
9 91, 92
Đuôi
0 80, 60
1 91, 41
2 02, 92, 52
3
4 04, 84
5 75
6
7 77, 17, 67, 87, 17
8 48
9 79, 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 17/01/2024

ĐB 505205
Nhất 86845
Nhì 45999
Ba 58519 10291
08337 85015 82666 69396
88172 79799 33635
Năm 2894
Sáu 5155 6358 9981
Bảy 404
Tám 42
Đầu
0 05, 04
1 19, 15
2
3 37, 35
4 45, 42
5 55, 58
6 66
7 72
8 81
9 99, 91, 96, 99, 94
Đuôi
0
1 91, 81
2 72, 42
3
4 94, 04
5 05, 45, 15, 35, 55
6 66, 96
7 37
8 58
9 99, 19, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 10/01/2024

ĐB 944461
Nhất 29194
Nhì 03868
Ba 05787 84977
91904 56023 54286 90041
93469 21391 09689
Năm 2505
Sáu 8331 9193 6330
Bảy 601
Tám 04
Đầu
0 04, 05, 01, 04
1
2 23
3 31, 30
4 41
5
6 61, 68, 69
7 77
8 87, 86, 89
9 94, 91, 93
Đuôi
0 30
1 61, 41, 91, 31, 01
2
3 23, 93
4 94, 04, 04
5 05
6 86
7 87, 77
8 68
9 69, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 03/01/2024

ĐB 684632
Nhất 80117
Nhì 04510
Ba 70495 85978
44143 31218 48812 24517
87503 70395 88499
Năm 8363
Sáu 2479 2370 6444
Bảy 865
Tám 35
Đầu
0 03
1 17, 10, 18, 12, 17
2
3 32, 35
4 43, 44
5
6 63, 65
7 78, 79, 70
8
9 95, 95, 99
Đuôi
0 10, 70
1
2 32, 12
3 43, 03, 63
4 44
5 95, 95, 65, 35
6
7 17, 17
8 78, 18
9 99, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 27/12/2023

ĐB 174953
Nhất 15802
Nhì 10718
Ba 61485 49472
85030 82620 59037 16000
59582 99056 72754
Năm 5834
Sáu 5208 3324 9116
Bảy 828
Tám 35
Đầu
0 02, 00, 08
1 18, 16
2 20, 24, 28
3 30, 37, 34, 35
4
5 53, 56, 54
6
7 72
8 85, 82
9
Đuôi
0 30, 20, 00
1
2 02, 72, 82
3 53
4 54, 34, 24
5 85, 35
6 56, 16
7 37
8 18, 08, 28
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 20/12/2023

ĐB 294055
Nhất 76277
Nhì 97276
Ba 68543 10163
57361 03211 31316 39889
44324 34544 48170
Năm 4019
Sáu 6932 8369 9627
Bảy 026
Tám 44
Đầu
0
1 11, 16, 19
2 24, 27, 26
3 32
4 43, 44, 44
5 55
6 63, 61, 69
7 77, 76, 70
8 89
9
Đuôi
0 70
1 61, 11
2 32
3 43, 63
4 24, 44, 44
5 55
6 76, 16, 26
7 77, 27
8
9 89, 19, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 13/12/2023

ĐB 752719
Nhất 17598
Nhì 32015
Ba 91625 09627
64586 49160 90692 14088
18539 29010 19955
Năm 4933
Sáu 9595 2778 5528
Bảy 580
Tám 37
Đầu
0
1 19, 15, 10
2 25, 27, 28
3 39, 33, 37
4
5 55
6 60
7 78
8 86, 88, 80
9 98, 92, 95
Đuôi
0 60, 10, 80
1
2 92
3 33
4
5 15, 25, 55, 95
6 86
7 27, 37
8 98, 88, 78, 28
9 19, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/12/2023

ĐB 084716
Nhất 58135
Nhì 50876
Ba 39678 48069
64353 72671 75957 81905
14247 79672 90458
Năm 5368
Sáu 5825 9059 8601
Bảy 842
Tám 84
Đầu
0 05, 01
1 16
2 25
3 35
4 47, 42
5 53, 57, 58, 59
6 69, 68
7 76, 78, 71, 72
8 84
9
Đuôi
0
1 71, 01
2 72, 42
3 53
4 84
5 35, 05, 25
6 16, 76
7 57, 47
8 78, 58, 68
9 69, 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 29/11/2023

ĐB 531531
Nhất 76555
Nhì 35061
Ba 88869 94860
18783 00260 45500 39917
06910 51057 39102
Năm 5968
Sáu 4003 5892 0070
Bảy 178
Tám 65
Đầu
0 00, 02, 03
1 17, 10
2
3 31
4
5 55, 57
6 61, 69, 60, 60, 68, 65
7 70, 78
8 83
9 92
Đuôi
0 60, 60, 00, 10, 70
1 31, 61
2 02, 92
3 83, 03
4
5 55, 65
6
7 17, 57
8 68, 78
9 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 22/11/2023

ĐB 107700
Nhất 10681
Nhì 30522
Ba 57308 67141
32311 37940 21347 71857
97900 77309 06614
Năm 4812
Sáu 5310 0424 3016
Bảy 366
Tám 31
Đầu
0 00, 08, 00, 09
1 11, 14, 12, 10, 16
2 22, 24
3 31
4 41, 40, 47
5 57
6 66
7
8 81
9
Đuôi
0 00, 40, 00, 10
1 81, 41, 11, 31
2 22, 12
3
4 14, 24
5
6 16, 66
7 47, 57
8 08
9 09

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 15/11/2023

ĐB 341328
Nhất 33800
Nhì 10456
Ba 20451 58587
71031 49325 41957 64763
19714 77118 48648
Năm 9805
Sáu 6959 3103 4846
Bảy 298
Tám 27
Đầu
0 00, 05, 03
1 14, 18
2 28, 25, 27
3 31
4 48, 46
5 56, 51, 57, 59
6 63
7
8 87
9 98
Đuôi
0 00
1 51, 31
2
3 63, 03
4 14
5 25, 05
6 56, 46
7 87, 57, 27
8 28, 18, 48, 98
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 08/11/2023

ĐB 449099
Nhất 05680
Nhì 56237
Ba 35193 52039
34933 47817 75718 43158
64538 05372 33345
Năm 4789
Sáu 6281 3032 0371
Bảy 672
Tám 34
Đầu
0
1 17, 18
2
3 37, 39, 33, 38, 32, 34
4 45
5 58
6
7 72, 71, 72
8 80, 89, 81
9 99, 93
Đuôi
0 80
1 81, 71
2 72, 32, 72
3 93, 33
4 34
5 45
6
7 37, 17
8 18, 58, 38
9 99, 39, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 01/11/2023

ĐB 713125
Nhất 59251
Nhì 29674
Ba 09982 07470
88682 72502 27546 16702
36831 62989 06517
Năm 8588
Sáu 2976 1706 4388
Bảy 833
Tám 16
Đầu
0 02, 02, 06
1 17, 16
2 25
3 31, 33
4 46
5 51
6
7 74, 70, 76
8 82, 82, 89, 88, 88
9
Đuôi
0 70
1 51, 31
2 82, 82, 02, 02
3 33
4 74
5 25
6 46, 76, 06, 16
7 17
8 88, 88
9 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 25/10/2023

ĐB 300191
Nhất 23143
Nhì 91041
Ba 79773 40365
24377 68834 61625 62838
67163 56869 49398
Năm 0486
Sáu 6853 0238 7419
Bảy 389
Tám 18
Đầu
0
1 19, 18
2 25
3 34, 38, 38
4 43, 41
5 53
6 65, 63, 69
7 73, 77
8 86, 89
9 91, 98
Đuôi
0
1 91, 41
2
3 43, 73, 63, 53
4 34
5 65, 25
6 86
7 77
8 38, 98, 38, 18
9 69, 19, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 18/10/2023

ĐB 717533
Nhất 39413
Nhì 96631
Ba 53589 64948
92550 01122 72791 39788
68306 56386 44189
Năm 7380
Sáu 4415 9447 2636
Bảy 754
Tám 10
Đầu
0 06
1 13, 15, 10
2 22
3 33, 31, 36
4 48, 47
5 50, 54
6
7
8 89, 88, 86, 89, 80
9 91
Đuôi
0 50, 80, 10
1 31, 91
2 22
3 33, 13
4 54
5 15
6 06, 86, 36
7 47
8 48, 88
9 89, 89

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 11/10/2023

ĐB 464744
Nhất 75993
Nhì 82345
Ba 42009 68239
35923 35902 07437 52229
83406 44333 55607
Năm 8465
Sáu 4924 2841 7660
Bảy 248
Tám 69
Đầu
0 09, 02, 06, 07
1
2 23, 29, 24
3 39, 37, 33
4 44, 45, 41, 48
5
6 65, 60, 69
7
8
9 93
Đuôi
0 60
1 41
2 02
3 93, 23, 33
4 44, 24
5 45, 65
6 06
7 37, 07
8 48
9 09, 39, 29, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 04/10/2023

ĐB 462624
Nhất 37926
Nhì 83015
Ba 30960 27956
38263 80228 07119 70090
53860 04016 33320
Năm 6139
Sáu 3578 6292 4910
Bảy 054
Tám 00
Đầu
0 00
1 15, 19, 16, 10
2 24, 26, 28, 20
3 39
4
5 56, 54
6 60, 63, 60
7 78
8
9 90, 92
Đuôi
0 60, 90, 60, 20, 10, 00
1
2 92
3 63
4 24, 54
5 15
6 26, 56, 16
7
8 28, 78
9 19, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 27/09/2023

ĐB 166893
Nhất 71254
Nhì 47619
Ba 18132 36574
56957 65820 63895 01399
63697 37257 50979
Năm 5424
Sáu 1244 6733 8516
Bảy 644
Tám 64
Đầu
0
1 19, 16
2 20, 24
3 32, 33
4 44, 44
5 54, 57, 57
6 64
7 74, 79
8
9 93, 95, 99, 97
Đuôi
0 20
1
2 32
3 93, 33
4 54, 74, 24, 44, 44, 64
5 95
6 16
7 57, 97, 57
8
9 19, 99, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 20/09/2023

ĐB 827568
Nhất 77386
Nhì 98928
Ba 69058 99727
14507 12485 91103 70216
57291 11771 25836
Năm 9086
Sáu 3796 7432 4024
Bảy 274
Tám 62
Đầu
0 07, 03
1 16
2 28, 27, 24
3 36, 32
4
5 58
6 68, 62
7 71, 74
8 86, 85, 86
9 91, 96
Đuôi
0
1 91, 71
2 32, 62
3 03
4 24, 74
5 85
6 86, 16, 36, 86, 96
7 27, 07
8 68, 28, 58
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 13/09/2023

ĐB 079202
Nhất 26825
Nhì 54460
Ba 08874 65583
88829 03930 33412 51828
15840 00578 71049
Năm 0672
Sáu 6335 3847 7244
Bảy 880
Tám 16
Đầu
0 02
1 12, 16
2 25, 29, 28
3 30, 35
4 40, 49, 47, 44
5
6 60
7 74, 78, 72
8 83, 80
9
Đuôi
0 60, 30, 40, 80
1
2 02, 12, 72
3 83
4 74, 44
5 25, 35
6 16
7 47
8 28, 78
9 29, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 06/09/2023

ĐB 329272
Nhất 53722
Nhì 64404
Ba 02459 20402
95718 63324 19816 85492
86843 12013 66155
Năm 7657
Sáu 1163 7825 0964
Bảy 102
Tám 02
Đầu
0 04, 02, 02, 02
1 18, 16, 13
2 22, 24, 25
3
4 43
5 59, 55, 57
6 63, 64
7 72
8
9 92
Đuôi
0
1
2 72, 22, 02, 92, 02, 02
3 43, 13, 63
4 04, 24, 64
5 55, 25
6 16
7 57
8 18
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 30/08/2023

ĐB 858546
Nhất 45978
Nhì 58669
Ba 44812 44665
04052 55564 27104 25813
29335 40748 80445
Năm 8699
Sáu 8739 8926 9825
Bảy 793
Tám 66
Đầu
0 04
1 12, 13
2 26, 25
3 35, 39
4 46, 48, 45
5 52
6 69, 65, 64, 66
7 78
8
9 99, 93
Đuôi
0
1
2 12, 52
3 13, 93
4 64, 04
5 65, 35, 45, 25
6 46, 26, 66
7
8 78, 48
9 69, 99, 39

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 23/08/2023

ĐB 229524
Nhất 97614
Nhì 50223
Ba 68813 01260
05975 23611 11753 52652
35000 05557 58421
Năm 4915
Sáu 5480 1559 0147
Bảy 793
Tám 86
Đầu
0 00
1 14, 13, 11, 15
2 24, 23, 21
3
4 47
5 53, 52, 57, 59
6 60
7 75
8 80, 86
9 93
Đuôi
0 60, 00, 80
1 11, 21
2 52
3 23, 13, 53, 93
4 24, 14
5 75, 15
6 86
7 57, 47
8
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 16/08/2023

ĐB 481340
Nhất 65052
Nhì 59327
Ba 26554 28626
04302 00160 45832 00093
77299 34141 53512
Năm 1766
Sáu 3614 7096 2778
Bảy 370
Tám 69
Đầu
0 02
1 12, 14
2 27, 26
3 32
4 40, 41
5 52, 54
6 60, 66, 69
7 78, 70
8
9 93, 99, 96
Đuôi
0 40, 60, 70
1 41
2 52, 02, 32, 12
3 93
4 54, 14
5
6 26, 66, 96
7 27
8 78
9 99, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 09/08/2023

ĐB 865487
Nhất 92289
Nhì 48972
Ba 98311 38907
64778 38249 02674 63478
80496 65174 90197
Năm 9192
Sáu 2626 4653 6672
Bảy 621
Tám 99
Đầu
0 07
1 11
2 26, 21
3
4 49
5 53
6
7 72, 78, 74, 78, 74, 72
8 87, 89
9 96, 97, 92, 99
Đuôi
0
1 11, 21
2 72, 92, 72
3 53
4 74, 74
5
6 96, 26
7 87, 07, 97
8 78, 78
9 89, 49, 99

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 02/08/2023

ĐB 896358
Nhất 39653
Nhì 51950
Ba 31450 75835
97537 47003 51057 29032
87014 25818 97097
Năm 2484
Sáu 2110 1246 8020
Bảy 736
Tám 23
Đầu
0 03
1 14, 18, 10
2 20, 23
3 35, 37, 32, 36
4 46
5 58, 53, 50, 50, 57
6
7
8 84
9 97
Đuôi
0 50, 50, 10, 20
1
2 32
3 53, 03, 23
4 14, 84
5 35
6 46, 36
7 37, 57, 97
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 26/07/2023

ĐB 416255
Nhất 31748
Nhì 34688
Ba 74806 23309
64430 04211 39578 06453
37896 86940 93784
Năm 8969
Sáu 2049 1062 4092
Bảy 748
Tám 85
Đầu
0 06, 09
1 11
2
3 30
4 48, 40, 49, 48
5 55, 53
6 69, 62
7 78
8 88, 84, 85
9 96, 92
Đuôi
0 30, 40
1 11
2 62, 92
3 53
4 84
5 55, 85
6 06, 96
7
8 48, 88, 78, 48
9 09, 69, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 19/07/2023

ĐB 439461
Nhất 32867
Nhì 80378
Ba 10095 02863
43441 22902 68831 60733
42451 00811 35223
Năm 0792
Sáu 7219 6236 1048
Bảy 512
Tám 65
Đầu
0 02
1 11, 19, 12
2 23
3 31, 33, 36
4 41, 48
5 51
6 61, 67, 63, 65
7 78
8
9 95, 92
Đuôi
0
1 61, 41, 31, 51, 11
2 02, 92, 12
3 63, 33, 23
4
5 95, 65
6 36
7 67
8 78, 48
9 19

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 12/07/2023

ĐB 384394
Nhất 72357
Nhì 23221
Ba 83530 00007
18080 71361 98965 06932
92434 86680 96764
Năm 4547
Sáu 4020 9859 5540
Bảy 014
Tám 01
Đầu
0 07, 01
1 14
2 21, 20
3 30, 32, 34
4 47, 40
5 57, 59
6 61, 65, 64
7
8 80, 80
9 94
Đuôi
0 30, 80, 80, 20, 40
1 21, 61, 01
2 32
3
4 94, 34, 64, 14
5 65
6
7 57, 07, 47
8
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 05/07/2023

ĐB 695133
Nhất 95530
Nhì 67360
Ba 99069 74460
03165 32032 93868 59538
57781 42879 34923
Năm 4897
Sáu 9926 3704 3165
Bảy 808
Tám 63
Đầu
0 04, 08
1
2 23, 26
3 33, 30, 32, 38
4
5
6 60, 69, 60, 65, 68, 65, 63
7 79
8 81
9 97
Đuôi
0 30, 60, 60
1 81
2 32
3 33, 23, 63
4 04
5 65, 65
6 26
7 97
8 68, 38, 08
9 69, 79

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 28/06/2023

ĐB 429745
Nhất 38304
Nhì 45068
Ba 59130 45444
56939 20881 35416 37398
30109 35564 14422
Năm 6797
Sáu 7008 3230 5423
Bảy 569
Tám 31
Đầu
0 04, 09, 08
1 16
2 22, 23
3 30, 39, 30, 31
4 45, 44
5
6 68, 64, 69
7
8 81
9 98, 97
Đuôi
0 30, 30
1 81, 31
2 22
3 23
4 04, 44, 64
5 45
6 16
7 97
8 68, 98, 08
9 39, 09, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 21/06/2023

ĐB 454795
Nhất 14272
Nhì 19789
Ba 54872 55552
70958 72554 26353 36225
40734 29371 04133
Năm 9037
Sáu 9893 3165 8997
Bảy 469
Tám 92
Đầu
0
1
2 25
3 34, 33, 37
4
5 52, 58, 54, 53
6 65, 69
7 72, 72, 71
8 89
9 95, 93, 97, 92
Đuôi
0
1 71
2 72, 72, 52, 92
3 53, 33, 93
4 54, 34
5 95, 25, 65
6
7 37, 97
8 58
9 89, 69

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 14/06/2023

ĐB 608509
Nhất 99641
Nhì 59219
Ba 29058 71350
16302 43101 05173 56981
12443 12853 44723
Năm 3360
Sáu 1104 3249 3063
Bảy 977
Tám 86
Đầu
0 09, 02, 01, 04
1 19
2 23
3
4 41, 43, 49
5 58, 50, 53
6 60, 63
7 73, 77
8 81, 86
9
Đuôi
0 50, 60
1 41, 01, 81
2 02
3 73, 43, 53, 23, 63
4 04
5
6 86
7 77
8 58
9 09, 19, 49

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 07/06/2023

ĐB 283959
Nhất 53753
Nhì 68864
Ba 12717 46602
22282 88740 26648 29306
44686 21503 55988
Năm 7793
Sáu 7471 0118 6701
Bảy 933
Tám 56
Đầu
0 02, 06, 03, 01
1 17, 18
2
3 33
4 40, 48
5 59, 53, 56
6 64
7 71
8 82, 86, 88
9 93
Đuôi
0 40
1 71, 01
2 02, 82
3 53, 03, 93, 33
4 64
5
6 06, 86, 56
7 17
8 48, 88, 18
9 59

Kết quả sổ xố Sóc Trăng - 31/05/2023

ĐB 839121
Nhất 25367
Nhì 99058
Ba 49510 39535
02979 06496 02309 29585
36834 83878 78623
Năm 2187
Sáu 3044 6803 4086
Bảy 651
Tám 91
Đầu
0 09, 03
1 10
2 21, 23
3 35, 34
4 44
5 58, 51
6 67
7 79, 78
8 85, 87, 86
9 96, 91
Đuôi
0 10
1 21, 51, 91
2
3 23, 03
4 34, 44
5 35, 85
6 96, 86
7 67, 87
8 58, 78
9 79, 09

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày là như thế nào?

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Sóc Trăng. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải.

Tóm lại, Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Sóc Trăng 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như:

Biết được con số nào may mắn

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược.

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày?

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây:

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới.
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể.

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn.

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần.
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số.

Xem Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSST 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé:

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSST 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

XSST 60 ngày – Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây:

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất.
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài.

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Sóc Trăng 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.