Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
37 4 Lần 4.44%
16 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
47 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
97 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 17/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
37 4 Lần Không tăng
16 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Giảm 1
43 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Tăng 2
52 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Tăng 1
97 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 6 Tăng 1
16 5 Không tăng
37 5 Không tăng
11 4 Không tăng
13 4 Không tăng
36 4 Không tăng
40 4 Không tăng
43 4 Tăng 1
52 4 Không tăng
66 4 Không tăng
74 4 Tăng 1
88 4 Tăng 1
89 4 Tăng 1
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
16 12 Giảm 1
89 11 Tăng 1
19 10 Không tăng
37 10 Không tăng
17 9 Không tăng
25 9 Không tăng
33 9 Không tăng
61 9 Tăng 1
10 8 Tăng 1
24 8 Giảm 1
31 8 Không tăng
41 8 Tăng 1
57 8 Không tăng
60 8 Không tăng
68 8 Giảm 1
69 8 Không tăng
78 8 Không tăng
88 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 88: 2 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ
  • 43: 2 Kỳ
  • 05: 2 Kỳ
  • 32: 2 Kỳ
  • 89: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Không tăng
0
Giảm 3 18 Lần
25 Lần Tăng 2
1
Tăng 2 22 Lần
15 Lần Giảm 1
2
Giảm 3 14 Lần
22 Lần Giảm 1
3
Tăng 2 19 Lần
21 Lần Tăng 4
4
Tăng 2 15 Lần
12 Lần Giảm 1
5
Không tăng 11 Lần
20 Lần Giảm 1
6
Giảm 2 20 Lần
20 Lần Tăng 1
7
Tăng 2 21 Lần
16 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 23 Lần
15 Lần Giảm 4
9
Tăng 1 17 Lần