Thống kê chi tiết xổ số Sóc Trăng

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Sóc Trăng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 4 Lần 4.44%
10 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
77 3 Lần 3.33%
82 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Sóc Trăng đến 10/07/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 4 Lần Tăng 2
10 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
41 6 Tăng 1
39 5 Giảm 1
99 5 Không tăng
02 4 Giảm 1
10 4 Tăng 1
14 4 Tăng 2
19 4 Không tăng
37 4 Không tăng
53 4 Không tăng
67 4 Không tăng
75 4 Không tăng
77 4 Tăng 1
82 4 Tăng 1
84 4 Tăng 1
91 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 12 Không tăng
19 11 Không tăng
37 11 Giảm 1
41 11 Tăng 1
61 10 Không tăng
77 9 Tăng 1
79 9 Không tăng
99 9 Không tăng
02 8 Không tăng
04 8 Không tăng
11 8 Không tăng
28 8 Không tăng
43 8 Tăng 1
90 8 Không tăng
91 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 84: 2 Kỳ
  • 82: 3 Kỳ
  • 59: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Giảm 3
0
Giảm 1 15 Lần
17 Lần Tăng 3
1
Giảm 3 22 Lần
13 Lần Tăng 2
2
Tăng 1 20 Lần
18 Lần Giảm 2
3
Không tăng 18 Lần
21 Lần Tăng 2
4
Tăng 3 18 Lần
14 Lần Không tăng
5
Giảm 1 15 Lần
12 Lần Giảm 1
6
Giảm 3 14 Lần
20 Lần Giảm 2
7
Tăng 2 21 Lần
22 Lần Tăng 3
8
Tăng 3 11 Lần
25 Lần Giảm 2
9
Giảm 1 26 Lần